Daniël van Ginkel, Grafisch Ontwerp vindt uw privacy belangrijk en handhaaft daarom een strikt beleid. Hieronder staat uitgelegd wanneer Daniël van Ginkel, Grafisch Ontwerp gegevens van u verzamelt en/of verwerkt en waarom Daniël van Ginkel, Grafisch Ontwerp dat doet. Maar nog belangrijker, er staat ook in aangegeven wat uw rechten hierin zijn en hoe u uw gegevens kan inzien, aanpassen of laten verwijderen.

Dit document is met de grootste zorg opgesteld. Mocht u toch iets tegenkomen waarover u twijfelt, vragen heeft of een opmerking over heeft, dan verzoekt Daniël van Ginkel, Grafisch Ontwerp u om Daniël van Ginkel, Grafisch Ontwerp per e-mail of telefonisch hiervan op de hoogte te stellen via info@danielvanginkel.nl.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Daniël van Ginkel, Grafisch Ontwerp (hierna DVGGO genoemd) kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van DVGGO, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website, het verzenden van een e-mail aan DVGGO, en/of anders via een contactkanaal aan DVGGO verstrekt. DVGGO kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

- Uw voor- en achternaam
- Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres
- Uw IP-adres

WAAROM DVGGO GEGEVENS NODIG HEEFT

DVGGO verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk, per e-mail en/of per post, te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan DVGGO uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit adviserende en grafische dienstverlening.

HOE LANG DVGGO GEGEVENS BEWAART

DVGGO bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan twee jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. Wanneer het nodig is om aan de eisen van de belastingwetgeving te voldoen kan het zijn dat wij gegevens voor de door de Belastingdienst verplichte termijnen bewaren.

DELEN MET ANDEREN

DVGGO verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Denk hierbij bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, aan het maken van de nodige back-ups van werkbestanden en administratie, het gebruiken van bepaalde diensten om bestanden met u uit te wisselen en het laten verwerken van onze facturen door een administratieve dienstverlener.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

DVGGO verzamelt geen gegevens over het bezoek aan onze website en we maken geen gebruik van Google Anaytics of andere vergelijkbare diensten en technologie. DVGGO maakt tevens geen gebruik van cookies.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@danielvanginkel.nl. DVGGO zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u vragen om u adequaat te identificeren.

BEVEILIGEN

DVGGO neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van DVGGO maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door DVGGO verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met DVGGO op via info@danielvanginkelnl.

https://www.danielvanginkel.nl is een website van DVGGO. DVGGO is als volgt te bereiken:
Postadres: Jacob van Neckstraat 30, 8023 XP, Zwolle Vestigingsadres: Bloemendalstraat 7, 8011 PJ, Zwolle Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: Telefoon: 06 2882 17 40 E-mailadres: info@danielvanginkel.nl